Abonnementsvoorwaarden van LogerenBijNederlanders.nl

 

Kwalificaties

Je kan je aanmelden op www.LogerenBijNederlanders.nl als je Nederlander of Vlaming bent en je beschikt over een vakantie accommodatie in Nederland, België of in het buitenland.
LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde een accommodatie uit te sluiten van deelname.

 

Kosten

Een gratis vermelding op LogerenBijNederlanders.nl verplicht je tot niets.
Binnenkort komt er ook een premium vermelding (betaald).
Uiteraard krijg je daar bericht over en dan kan je een keuze maken tussen de opties of je vermelding beëindigen.

 • Standaard vermelding gratis
 • Premium vermelding € 50,00 per jaar

Prijzen zijn in euro's per jaar (excl. BTW).
Je betaalt een vast bedrag per jaar. LogerenBijNederlanders.nl berekent geen commissies of andere toeslagen.
De vermelding kan ieder moment ingaan en loopt tot dezelfde datum een jaar later.

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de inhoud en layout van de vermeldingen aan te passen.
Wijzigingen in het dienstenpakket worden per e-mail gecommuniceerd.
Tot 1 maand na de ingangsdatum van de wijziging heb je het recht om je abonnement voortijdig te beëindigen. Het abonnementsgeld van de resterende abonnementsperiode wordt gerestitueerd.

Op de vermeldingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Vermelding

In je vermelding dien je rekening te houden met onderstaande regels:

 • Het is niet toegestaan de naam van je accommodatie of advertentietekst in hoofdletters weer te geven
 • Het is niet toegestaan om html-codes in je advertentietekst te gebruiken
 • In het vak “naam accommodatie” mag uitsluitend de naam van accommodatie vermeld worden. Het is niet toegestaan om hier een (wervende) tekst te vermelden
 • Het vermelden van e-mail en internetadres is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde velden
 • Het is niet toegestaan om andere informatie te vermelden dan waarvoor het betreffende veld is bestemd
 • Je dient tenminste een foto op je presentatiepagina te plaatsen, die een goed beeld geeft van de accommodatie + een foto van jezelf
 • De prijzen die worden weergegeven in het zoekresultaat zijn op basis van 2 personen
 • Het ontbijt dient in de kamerprijs inbegrepen te zijn, tenzij er geen ontbijt mogelijk is
 • De eventuele toeristenbelasting dient in de prijs inbegrepen te zijn
 • Controleer regelmatig of je gegevens nog actueel zijn
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je presentatiepagina

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om in te grijpen als je je niet aan de bovenstaande regels houdt.

 

Voortijdig beëindiging van een abonnement

LogerenBijNederlanders.nl restitueert geen abonnementsgeld wanneer je voor het einde van de abonnementsperiode je presentatie wenst stop te zetten.

 

Beëindiging abonnement door LogerenBijNederlanders.nl

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om een vermelding te beëindigen indien:

 • een accommodatie zich niet houdt aan de abonnementsvoorwaarden
 • LogerenBijNederlanders.nl structurele klachten over een accommodatie ontvangt. Klachten zijn structureel bij minimaal twee klachten binnen een jaar
 • een accommodatie een betalingsachterstand heeft

Bij beëindiging van de vermelding door LogerenBijNederlanders.nl restitueert LogerenBijNederlanders.nl geen abonnementsgeld.

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om je accommodatie op een “zwarte lijst” te plaatsen; sta je op de “zwarte lijst”' dan is het niet (meer) mogelijk om op de site te adverteren.‚Äč

 

Persoonlijke informatie

LogerenBijNederlanders.nl respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

LogerenBijNederlanders.nl waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt en zal alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen.

Hieronder vindt je een overzicht waar we je gegevens voor gebruiken:

 • LogerenBijNederlanders.nl zal gegevens over het gebruik van deze site en de reacties van bezoekers gebruiken om deze site verder te ontwikkelen en verbeteren
 • LogerenBijNederlanders.nl zal je gegevens gebruiken voor de eigen interne administratie
 • LogerenBijNederlanders.nl zal je gegevens gebruiken om je op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, interessante aanbiedingen van LogerenBijNederlanders.nl en door LogerenBijNederlanders.nl zorgvuldig geselecteerde derden. Als je hier geen prijs op stelt, kun je een e-mail sturen naar info@LogerenBijNederlanders.nl
 • LogerenBijNederlanders.nl zal je gegevens gebruiken voor andere uitingen dan deze site om verblijf in vakantieaccommodaties te bevorderen.

 

Wijzigingen

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden. Wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail of de digitale nieuwsbrief van LogerenBijNederlanders.nl.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel LogerenBijNederlanders.nl er naar streeft dat www.LogerenBijNederlanders.nl gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is LogerenbijNederlanders.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.LogerenBijNederlanders.nl om welke reden dan ook.

Toegang tot www.LogerenBijNederlanders.nl mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. LogerenBijNederlanders.nl heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot www.LogerenBijNederlanders.nl te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen.

LogerenBijNederlanders.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

 

Privacy policy en algemene voorwaarden

Je kan kennis te nemen van de privacy policy en algemene voorwaarden van LogerenBijNederlanders.nl.