Abonnementsvoorwaarden van LogerenBijNederlanders.nl

Kwalificaties

U kunt zich aanmelden op www.LogerenBijNederlanders.nl als u Nederlander of Vlaming bent en u beschikt over een vakantieaccommodatie in het buitenland. LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde een accommodatie uit te sluiten van deelname.

Kosten

Een gratis vermelding op LogerenBijNederlanders.nl verplicht u tot niets. Daarnaast komt er in de toekomst een premium vermelding (betaald). U krijgt daar bericht over en kunt dan een keuze maken. Uiteraard kunt u de vermelding ook beëindigen.

 • Standaard vermelding gratis
 • Premium vermelding € 50,00 per jaar

Prijzen zijn in euro's per jaar (excl. BTW). U betaalt een vast bedrag per jaar. LogerenBijNederlanders.nl berekent dus geen commissies of andere toeslagen. De vermelding kan ieder moment ingaan en loopt tot dezelfde datum een jaar later. LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de inhoud en layout van de vermeldingen aan te passen. Wijzigingen in het dienstenpakket worden per e-mail gecommuniceerd. Tot 1 maand na de ingangsdatum van de wijziging heeft u het recht om uw abonnement voortijdig te beëindigen. Het abonnementgeld van de resterende abonnementsperiode wordt gerestitueerd. Op de vermeldingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Vermelding

In uw vermelding dient u rekening te houden met onderstaande regels:

 • Het is niet toegestaan uw de naam van uw accomodatie of advertentietekst in hoofdletters weer te geven
 • Het is niet toegestaan om html-codes in uw advertentietekst te gebruiken
 • In het vak “naam accomodatie” mag uitsluitend de naam van accommodatie vermeld worden. Het is niet toegestaan om hier een (wervende) tekst te vermelden
 • Het vermelden van e-mail en internetadres is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde velden
 • Het is niet toegestaan om andere informatie te vermelden dan waarvoor het betreffende veld is bestemd
 • U dient tenminste één foto op uw presentatiepagina te plaatsen, die een goed beeld geeft van de accommodatie + een foto van u zelf
 • De prijzen die worden weergegeven in het zoekresultaat zijn op basis van 2 personen
 • Het ontbijt dient in de kamerprijs inbegrepen te zijn, tenzij er geen ontbijt mogelijk is
 • De eventuele toeristenbelasting dient in de prijs inbegrepen te zijn
 • U dient regelmatig te controleren of uw gegevens nog actueel zijn
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw presentatiepagina

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om in te grijpen als u zich niet aan de bovenstaande regels houdt.

Voortijdig beëindiging van een abonnement

LogerenBijNederlanders.nl restitueert geen abonnementsgeld wanneer u voor het einde van de abonnementsperiode uw presentatie wenst stop te zetten.
 

Beëindiging abonnement door LogerenBijNederlanders.nl

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om een vermelding te beëindigen indien:

 • een accommodatie zich niet houdt aan de abonnementsvoorwaarden
 • LogerenBijNederlanders.nl structurele klachten over een accommodatie ontvangt. Klachten zijn structureel bij minimaal twee klachten binnen één jaar
 • een accommodatie een betalingsachterstand heeft

Bij beëindiging van de vermelding door LogerenBijNederlanders.nl restitueert LogerenBijNederlanders.nl geen abonnementsgeld. LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om uw accommodatie op een “zwarte lijst” te plaatsen; staat u op de “zwarte lijst”' dan is het niet (meer) mogelijk om op de site te adverteren.‚Äč

Persoonlijke informatie

LogerenBijNederlanders.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. LogerenBijNederlanders.nl waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht waar we uw gegevens voor gebruiken:

 • LogerenBijNederlanders.nl zal gegevens over het gebruik van deze site en de reacties van bezoekers gebruiken om deze site verder te ontwikkelen en verbeteren
 • LogerenBijNederlanders.nl zal uw gegevens gebruiken voor de eigen interne administratie
 • LogerenBijNederlanders.nl zal uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, interessante aanbiedingen van LogerenBijNederlanders.nl en door LogerenBijNederlanders.nl zorgvuldig geselecteerde derden. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u een e-mail sturen naar info@LogerenBijNederlanders.nl
 • LogerenBijNederlanders.nl zal uw gegevens gebruiken voor andere uitingen dan deze site om verblijf in vakantieaccommodaties te bevorderen.

Wijzigingen

LogerenBijNederlanders.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden. Wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail of de digitale nieuwsbrief van LogerenBijNederlanders.nl.

Aansprakelijkheid

Hoewel LogerenBijNederlanders.nl ernaar streeft dat www.LogerenBijNederlanders.nl gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is LogerenbijNederlanders.n niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.LogerenBijNederlanders.nl om welke reden dan ook. Toegang tot www.LogerenBijNederlanders.nl mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. LogerenBijNederlanders.nl heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot www.LogerenBijNederlanders.nl te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. LogerenBijNederlanders.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

Privacy policy en algemene voorwaarden

U dient kennis te nemen van de privacy policy en algemene voorwaarden van www.LogerenBijNederlanders.nl.