Privacy- en Cookieverklaring

laatst aangepast op 24 mei 2018 voor de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor alle EU-lidstaten.

Via de dienst www.LogerenBijNederlanders.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

LogerenBijNederlanders.nl verwerkt en beveiligt zorgvuldig, want dat vinden wij belangrijk.

Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring
 • onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijken bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld.

 • U kunt een account aanmaken via onze website, als aanbieder van een accommodatie.
 • U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief bij het aanmaken van het account of via de module op de website.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het inschrijven voor de nieuwsbrief):

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • accommodatienaam;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • inloggegevens;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website
 • het verlenen van toegang tot uw account
 • doorsturen van geïnteresseerden naar uw website
 • het verzenden van onze nieuwsbrief
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website of e-mail
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden tips geven en informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te tonen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein databestand dat op de computer van een gebruiker van onze website geplaatst wordt.

Werking van cookies
Er zijn verschillende soorten cookies, die voor verschillende doelen gebruikt worden. Cookies kunnen van elkaar worden onderscheiden op basis van functie, levensduur en het bedrijf door wie ze geplaatst zijn.

LogerenBijNederlanders.nl en het gebruik van cookies
LogerenBijNederlanders.nl biedt een zeer uitgebreide en gebruikersvriendelijke website, die automatisch aangepast wordt naar de wensen en voorkeuren van de gebruikers. Om dit mogelijk te maken, wordt door LogerenBijNederlanders.nl gebruik gemaakt van 4 types cookies:

 • Technische cookies: LogerenBijNederlanders.nl gebruikt technische cookies voor het tonen en correct functioneren van de website, het aanmaken van uw account, om u te laten inloggen en voor het beheren van uw reserveringen. Deze technische cookies zijn uitsluitend nodig om onze website goed te laten werken.
 • Functionele cookies: Deze onthouden uw voorkeuren en helpen u om de website zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld door de taal van uw voorkeur te onthouden, evenals uw zoekopdrachten en de door u bekeken bed & breakfasts. Deze functionele cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar maken het u als gebruiker veel gemakkelijker en stellen u in staat om het beste uit de website te halen.
 • Analytische cookies worden gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website. Zo komt LogerenBijNederlanders.nl te weten wat wél en wat niet werkt, hoe LogerenBijNederlanders.nl de website kan verbeteren en optimaliseren, om zo uiteindelijk altijd interessant en relevant te blijven voor de gebruikers. Daarvoor worden onder andere de volgende gegevens verzameld: bezochte webpagina's, pagina vanwaar doorverwezen werd naar de website van LogerenBijNederlanders.nl, laatste pagina die werd bekeken tijdens een bezoek aan de website, platformtype, datum, tijd en details als het aantal (muis)klikken op de webpagina's, de muisbewegingen, scrolling en de (zoek)termen die u gebruikt en de tekst die u typt bij het gebruiken van onze website. Deze informatie wordt anoniem gemaakt, en dan pas gebruikt, want het is alleen voor statistische doeleinden.
 • De commerciële cookies, tenslotte, worden gebruikt om advertenties van LogerenBijNederlanders.nl te tonen wanneer u andere websites bezoekt (zgn. retargeting), mogelijk gebaseerd op de bestemmingen waarnaar u heeft gezocht of de accommodaties die u bekeken heeft. Deze cookies worden gewoonlijk geplaatst door betrouwbare derden.

Hoe lang blijven cookies actief?
LogerenBijNederlanders.nl gebruikt verschillende types cookies, elk met een eigen levensduur. De maximale levensduur die we voor een aantal van de cookies hebben ingesteld is 2 jaar. Alle cookies kunnen op ieder gewenst moment van de browser verwijderd worden. U kunt de LogerenBijNederlanders.nl cookies in uw browserinstellingen vinden.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Logeren Bij Nederlanders
 • Google Analytics

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van het gebruik van onze websites;
 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het optimaliseren van de veiligheid van onze diensten;
 • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden (zoals accommodatiehouders), die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen, dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over uw privacy en onze privacy-,  en cookieverklaring of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Hopelijk is alles duidelijk zo.
Zo niet, laat het ons dan alsjeblieft weten door te mailen naar privacy@logerenbijnederlanders.nl.

Met vriendelijke groet,
Het team van
LogerenBijNederlanders.nl